Novinky

 1. 14.1. - Workshop Pánevní dno živé a zdravé

  Více zde.

 2. 3.12. - Dárkové poukazy pro ženy po porodu

  Více zde

 3. 25.11. - Vánoční dárkové poukazy

  Více zde.

Kontakt

Mgr. Petr Řezníček

Tel: 775 347 140

E-mail: fyziozlom@seznam.cz

 

Bc. Jitka Šimůnková

Tel: 774 347 140

E-mail: fyziozlom@seznam.cz

Ordinační doba

Před návštěvou je potřeba se objednat prostřednictvím telefonu nebo emailu.

 

Ordinační doba pondělí - pátek v čase 8-16 h.

Dle našich možností je však možné dohodnout i jiný termín v týdnu.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je součastí ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů. Je to rychle se rozvíjející obor, který propojuje mnoháFyzioterapie - cvičení na gymballu s therabandem odvětví medicíny. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie, biomechaniky a kineziologie.
Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.
Fyzioterpie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku úrazů i závažných chorob.

Kdo je to fyzioterapeut

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole či oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší zdravotnické škole. V současnosti lze odbornou způsobilost získat již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání. V praxi tedy vedle sebe působí fyzioterapeuti se středoškolským, vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním.
Prací fyzioterapeuta je diagnosFyzioterapietika a terapii funkčních poruch pohybového systému s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a to především pomocí pohybu jako přirozené aktivity a speciálních manuálních technik. Hlavním "nástrojem" je tedy fyzioterapeutova ruka a jeho znalosti a zkušenosti. Postup léčby volí ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby každého jedince a dále instruuje pacienta k samostatnému cvičení.

Nejznámější metodiky

 • Spirální dynamika
 • Sensomotorická stimulace
 • Vojtova metoda
 • Metodika manželů Bobathových
 • Kabatova metodika
 • Brüggerova metodika
 • Manuální léčba podle Lewita

 

Literatura:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzioterapie

Kolář, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009